fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
Ultrazvukom modificirani tekstil za multifunkcijsku zaštitu
Naslovna ISTRAŽIVANJA PROJEKTI EU projekti BILATERALNI PROJEKTI

Naslov projekta:           Ultrazvukom modificirani tekstil
                                  za multifunkcijsku zaštitu

Financiranje projekta:   Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta:             Bilateralni projekt HR-SLO 2009-2011
Voditelj projekta:         Dr. sc. Ana Marija Grancarić, red. prof.

Sažetak projekta:

Projekt sljedi zadatke nacionalnog projekta vezane za površinske modifikacije tekstila poglavito u segmentu sinergističkog djelovanju dvaju ili više komponenata za dobivanje hidrofilnog ili hidrofobnog tekstila, kao i tekstila visoke otpornosti na atmosferilije, mikrorganizme, UV zračenje, gorenje i drugo. Slovenski partner je za površinsku modifikaciju upotrijebio nisko i visoko frekventni ultrazvuk, gdje su oksdacijske skupine hidroksilni radikali, hidroksiperoksidni radikali i vodikov peroksid, koji se tvore tijekom akustičke kavitacije u vodenom mediju. Hidroksilni radikali imaju vrlo visok oksidacijski potencijal i sposobni su oksidativno modificirati površine tekstilnog materijala, uz vrlo visoko temperaturu i pritisak na lokalnom nivou (nekoliko tisuća stupnjeva i više stotina atmosfera), koji dodatno utječu na tekstilni materijal.
U okviru projekta površina tekstila, poglavito pamuka i poliestera, se modificira i oplemenjuje različitim postupcima. U iskuhavanju se primjenjuju nekonvencijalni spojevi, te dodaju različiti dodatci u mercerizaciji i kationiziranju pamuka. Modifikacija poliesterskih materijala provodi se površinskom hidrolizom poli(etilen- tereftalata), PET-a, s alkalijama i etilen-diaminom (EDA), što će rezultirati aktivnim multifunkcijskim svojstvima poliestera. Na modificirane tekstilne materijale uporabom ultrazvuka u instituciji slovenskog partnera implementirat će se nano čestice antimikrobno aktivnih srebrnih iona uz mikro- i nano čestice zeolita. Na tekstilu modificiranom ultrazvukom istražuje se važno područje antimikrobne zaštite i sinergističko djelovanje komponenata, u skladu sa postignutim visokim rezultatima nacionalnog projekta. U Hrvatskoj se istražuju i međupovršinske pojave ultrazvukom modificiranih pamuka i poliestera. Istraživanje obuhvaća određivanje elektrokinetičkog potencijala, specifične količine površinskog naboja, slobodne površinske energije, hidrofilnosti i kuta kvašenja, te adsorptivnost ionskih tenzida i bojila primjenom različitih metoda. Pored medupovršinskih pojava, istražena je fluorescencija i bjelina tako modificiranih tekstilnih materijala, te njihova zaštita od UV zračenja, mikroba i gljivica, topline i plamena prema normiranim metodama na sofisticiranoj opremi. U Sloveniji je se istvremeno analizirana otpadna voda nakon svih procesa obrade s ekološkog gledišta (TOC, KPK, A, toksičnost, POPs...).
Upotpunjavanjem dviju radnih skupina u Hrvatskoj i u Sloveniji, ovaj bilateralni projekt bi u potpunosti ispunio svoj cilj, sadržan u postizanju ultrazvukom modificiranog tekstila za multifunkcijsku zaštitu.

image0015 image0015 image0015 image0015
a. b. c. d.

 

Slika 1: SEM mikrografovi PET vlakana – a. neobrađena tkanina; b. tkanina obrađena zeolitom; c. ultrazvukom modificirana tkanina i d. ultrazvukom modificirana tkanina uz dodatak zeolita

 

Ključne riječi: pamuk, poliester, visokofrekventni ultrazvuk, površinska modifikacija

 

  1. Popis radova vezanih uz projekt
  2. Suradnici na projektu
 
r1
TTF
r3
T-POT
r5
FP-7
r3
STEP
r8
Tko je online
Trenutno aktivnih Gostiju: 59