fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
Antropometrijska mjerenja i prilagodba sustava veličina odjeće
Naslovna ISTRAŽIVANJA PROJEKTI Nacionalni projekti na TTF-u

Naslov projekta:           Antropometrijska mjerenja i prilagodba
                                  sustava veličina odjeće

Financiranje projekta:   Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa
Šifra projekta:             117-1171879-1887
Voditelj projekta:         Dr.sc. Darko Ujević, red. prof. 

Sažetak projekta:

Sustavni antropometrijski pregledi provode se od 1901. godine, s ciljem razvoja i unaprjeđenja sustava veličina za odjeću i obuću. Iz rezultata mjerenja razvidno je kako se nacionalno stanovništvo kroz period od nekoliko desetljeća značajno mijenja po fizičkoj građi i veličini zahvaljujući nizu čimbenika (prehrambenim navikama, razvoju športa, genetskim predispozicijama, migracijama stanovništva, klimatskim prilikama, itd). Temeljem postignutih rezultata antropometrijskih mjerenja u RH (2004/05.) na uzorku od 30.866 ispitanika, od 1 do 82 godine starosti, proveden je statistički obuhvat i analiza tjelesnih izmjera, izrađena je baza podataka s pet temeljnih studija s osnova spola i starosne dobi te osnovna projekcija novog standarda za odjeću i obuću. Ti rezultati omogućuju značajni i poticajni nastavak za znanstveno istraživanje i komparaciju s drugim nacionalnim standardima i njihovim doprinosima na izradi sustava veličina za odjeću i obuću. Elementi koji su zajednički za nacionalne standarde određivanja veličina egzaktnim pristupom bit će istraženi i analizirani, osobito iz razloga što pretpostavke nacionalnih sustava odnosno određeni polazni elementi nisu univerzalno utemeljeni, poput međuveličinskih intervala koji se razlikuju po veličini jer je izostala podudarnost pojedinih „početnih mjesta“. Izradit će se podloge za zajedničku bazu s postupcima mjerenja tijela i označavanja veličina prema preporukama Tehničkog povjerenstva TC133 u okviru ISO i EN normi, kao i projektiranje i razvoj računalnog sustava (DOV-KO) za objedinjavanje svih tjelesnih izmjera te temeljnu konstrukciju odjeće na osnovu jedne ali i svih ostalih veličina. U okviru ovog projekta, temeljem iskustva, provest će se i vrlo bitan ciklus antropometrijskih mjerenja na športskoj populaciji u nogometu, vaterpolu, veslanju, košarci i rukometu. Bit će izmjereno 4.000 ispitanika u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Dubrovniku, uz analizu specifičnih tjelesnih razlika i deformacija na muskulaturi stečenih tijekom dugogodišnjeg treninga. Bit će izvršena komparativna analiza reprezentativnog uzorka antropometrijskih mjerenja športaša i ostale populacije, kao i istraživanje ostalih trendova tjelesnih izmjera, čime će se omogućiti izniman uvid u antropometrijske dimenzije koje se odražavaju na oblik tijela, proporcionalnost i kompoziciju, odnosno elemente uspjeha u športu. Stadiometar odnosno novi mjerni uređaj za kontinuirano mjerenje tjelesne visine, te duljine i širine stopala, bit će razvijen.

image0014
Slika 1: Antropometar (s jednim i/ili dva kraka)

 

Ključne riječi: antropometrijska mjerenja, antropometrijski pregledi, norme i standardi, tjelesne dimenzije i konstrukcija odjeće, nacionalni doprinosi

 

  1. Popis radova na projektu Antropometrijska mjerenja i prilagodba sustava veličina odjeće
  2. Suradnici na projektu unutar tematike Antropometrijska mjerenja i prilagodba sustava veličina odjeće
 
r1
TTF
r3
T-POT
r5
FP-7
r3
STEP
r8
Tko je online
Trenutno aktivnih Gostiju: 45